Tiền Xu Đồng

Tiền xu đồng Càn Long nhỏ giả cổ CC1143

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Càn Long bằng đồng giả cổ (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 4.5cm + Khối lượng: 15g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc bay

Tiền xu đồng 10 đế nhỏ giả cổ CC1141

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu 10 đế vương bằng đồng giả cổ (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 5cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc

Tiền xu đồng Song Long CC1146

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu song long đồng nguyên chất (Trung Quốc) + Kích thước (đường kính): 2cm + Khối lượng: 2g + Ý nghĩa: mang vận may về tài lộc, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo ở tay nắm cửa, đặt trong bàn thờ thần tài thổ địa,

Tiền xu đồng mai hoa 5 cánh CC1139

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền mai hoa 5 cánh dính bằng đồng nguyên (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 28g + Ý nghĩa: biểu tượng của ngũ phúc(trường thọ, cát tường, của cải, phúc và lộc), hóa giải tiểu nhân, thị phi. + Cách sử dụng: đặt trong

Tiền xu đồng Càn Long lớn CC1140

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tiền xu Càn Long bằng đồng giả cổ (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 6cm + Khối lượng: 28g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc, giảm sát khí của sao Nhị Hắc, Ngũ Hoàng. + Cách sử dụng: treo về phương sao Ngũ Hoàng và Nhị Hắc bay